Automatmærker.dk

Få lavet et Automatmærke (Energimærke uden bygningsgennemgang) for kun Kr. 1.000,- inkl. moms.
Hver gang et hus skal sælges eller udlejes, skal man som ejer kunne fremlægge en energimærkning af bygningen for køberen eller lejeren. Hvis salget sker via en ejendomsmægler, skal bygningens energimærke vises i salgsannoncerne, og derfor skal energimærkningen foreligge senest på tidspunktet for annonceringen. Energimærkninger udarbejdes af certificerede energimærkningsfirmaer. Som udgangspunkt kræver det, at en energikonsulent kommer ud og gennemgår bygningen nøje. For nyere enfamilieshuse kan det imidlertid under visse omstændigheder være tilstrækkeligt at få lavet en forenklet energimærkning uden bygningsgennemgang, som er billigere end den almindelige energimærkning

Kan Du få et Automatmærke?

Du har ret til at nøjes, med en forenklet energimærkning uden bygningsgennemgang, hvis du kan svare ja, til disse fire spørgsmål:

1) Er dit hus et enfamiliehus?

Herunder kommer følgende BBR-anvendelseskoder:

110 Stuehus til landbrugsejendom

120 Fritliggende Enfamiliehus

130 Række-, Kæde- eller Dobbelthus (Udfases)

131 Række- og Kædehus

132 Dobbelthus.

2) Er bygningen højst 25 år gammel?

Hvis du skal have bygningen, energimærket uden bygningsgennemgang, i 2022, skal bygningen have været færdigmeldt i 1997 eller senere. Er du i tvivl, kan du tjekke BBR-status for dit hus på www.boligejer. dk (se under rubrikkerne ”Bygningens anvendelse” og ”Opførelses år”).

3) Er huset mindst lige så energirigtigt, som da det var nyt?

Dit hus skal fortsat opfylde de energikrav, som lovgivningen stillede, da huset blev bygget. Du skal underskrive denne erklæring om at, huset ikke er ændret på en måde, der gør det mindre energirigtigt, end det var som nyt.  Eksempler på forandringer, som kan gøre huset mindre energirigtigt: Forøgelse af vinduesarealet ved indbygning af nye vinduer, opførelse af opvarmet udestue, ned trædning eller fjernelse af isolering på loft, udvidelse af det beboede areal ved installering af opvarmning i oprindeligt uopvarmede loft eller kælder, elektrisk gulvvarme i nyindrettet badeværelse, ny pejs eller tilbygning.

4) For huse hvor ansøgningen om byggetilladelse er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller derefter, skal du endvidere kunne svare ja til, at huset blev energimærket inden færdigmeldingen til kommunen.

Baggrunden for dette er, at der for nye bygninger, hvor ansøgningen om byggetilladelse blev indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, blev indført nye krav og et nyt kontrolsystem. Dette baseres på, at bygningen energimærkes inden bygherren meddeler til kommunen, at bygningen er færdig. Hvis dette ikke er sket, er lovgivningen ikke overholdt, og derfor vil der ikke kunne udarbejdes et energimærke uden bygningsgennemgang, da dette bygger på, at den lovpligtige kontrol af nye bygninger er gennemført. Er du i tvivl om hvornår ansøgningen om byggetilladelse er indsendt til kommunen, kan du rette henvendelse til kommunen. Er du i tvivl om, hvorvidt der er foretaget en energimærkning af huset inden færdigmeldingen, kan du kontrollere energimærkningen for huset på www.boligejer.dk


Hvordan gør Du?

  1. Du tjekker om Du kan få et Automatmærke (se ovenstående afsnit).
  2. Du downloader følgende skemaer, fra nederst på denne side. Aftaleseddel OG Ejer oplysningsskema og evt. vejledning til Ejer oplysningsskema.
  3. Du udfylder de to ovennævnte skemaer, og sender dem til: info@ighaderslev.dk
  4. Du vil kort tid efter modtage en faktura på Kr. 1.000,- inkl. moms. Som du indbetaler på det angivne konto nr., på fakturaen.
  5. Snarest muligt, og normalt senest 2 arbejdsdage efter, at betalingen er registreret, vil Automatmærket blive sendt til din e-mail adresse. 


Se mere om os.

Hvis Du gerne vide lidt mere om os, og hvad vi i øvrigt tilbyder af ydelser, som fx.: 
Energimærkning af nybyggeri.
Energimærkning af Eksisterende byggeri.
Energirammeberegninger.
Varmetabsrammer mm.
Så brug nedenstående link, til at komme ind på vores hjemmeside.

Se mere på Energistyrelsens Hjemmeside

Tryk på nedenstående link, og se mere om energimærkning, på energistyrelsens hjemmeside.

Aftaleseddel
Aftaleseddel.pdf

Ejer Oplysningsskema

Bygningsoplysninger.pdf

Vejledning til Ejer Oplysningsskema

Vejledning til Bygningsoplysninger.pdf